Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)                   Bygglov bostäder (antal)         
2016: 385                                                 2016: 277                                    
2017: 260                                                 2017: 532                                    
2018: 349                                                 2018: 280                                                                                                

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Sundsvall - Folkets park etapp 1

  400 mkr - Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

 • (2) Sollefteå - Gudlav Bilderskolan

  223 mkr - Ombyggnad av gymnasieskola i Solleft

 • (3) Sundsvall - Katrinehill 1 etapp 1

  150 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus på Nacks

 • (4) Sundsvall - Bergsåkerstriangeln, E02 marka

  75 mkr - Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke

 • (5) Sundsvall - Bergsåkerstriangeln, TE01

  75 mkr - Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke

 • (6) Sundsvall - Brandstation

  75 mkr - Nybyggnad av brandstation i Sundsval

 • (7) Örnsköldsvik - First Hotel Statt

  75 mkr - Renovering av hotell i Örnsköldsvik

 • (8) Sundsvall - Folkets park

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv

 • (9) Sundsvall - Haga

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv

 • (10) Sollefteå - Hamre 3:5

  75 mkr - Nybyggnad av datahallar i Långsele

 • (11) Sundsvall - Malandstriangeln Birsta Driftp

  75 mkr - Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsb

 • (12) Sundsvall - Malandstriangeln Birsta Driftp

  75 mkr - Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsb

 • (13) Sundsvall - Malandstriangeln Maland TE06,

  75 mkr - Nytt förbindelsespår i Maland, entre

 • (14) Sundsvall - Norra Kajen, tomt 3

  75 mkr - Nybyggnad av bostäder, butiker mm i

 • (15) Sundsvall - Varmmassabeläggning, Västernor

  74 mkr - Varmmassabeläggning i region Mitt, b

 • (16) Örnsköldsvik - Ny simhall Paradiset

  72 mkr - Ny simhall vid Paradisets badhus i Ö

 • (17) Härnösand - Brf Muraren

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Härnös

 • (18) Ånge - Fränsta badhus

  70 mkr - Renovering alt utbyggnad av badhus i

 • (19) Örnsköldsvik - kv Egypten etapp 2

  70 mkr - Om- och påbyggnad av flerbostadshus,

 • (20) Sundsvall - Kyrkskolan

  70 mkr - Rivning och nybyggnad av grundskola 2018

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • SCA Östrand SCA Graphic Sundsvall AB

  10-20%
 • Sundsvalls kommun

  10-20%
 • Trafikverket Region Mitt

  10-20%
 • Örnsköldsviks kommun

  1-5%
 • Trafikverket Region Mitt Lokalkontor Härnösand

  1-5%%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Sundsvall

  56%
 • Timrå

  15%
 • Örnsköldsvik

  12%
 • Sollefteå

  6%
 • Härnösand

  5%
 • Kramfors

  3%
 • Ånge

  2%