Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
2015:367                                         2015:562
2016:385                                         2016:277
2017:309                                         2017:538
2018 H1:220                                    2018 H1:167

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Sundsvall - Dingersjö

  400 mkr - Anläggande av mötesstation Dingersjö

 • (2) Sundsvall - Folkets park Norrmalm 2:1

  400 mkr - Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

 • (3) Sundsvall - Katrinehill 1 etapp 1

  150 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus på Nacks

 • (4) Sundsvall - Bergsåkerstriangeln, TE01

  75 mkr - Nybyggnad av triangelspår i Bergsåke

 • (5) Örnsköldsvik - First Hotel Statt

  75 mkr - Renovering av hotell i Örnsköldsvik

 • (6) Sollefteå - Hamre 3:5

  75 mkr - Nybyggnad av datahallar i Långsele

 • (7) Sundsvall - Malandstriangeln Birsta

  75 mkr - Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsb

 • (8) Sundsvall - Norra Kajen, tomt 3

  75 mkr - Nybyggnad av bostäder, butiker mm i

 • (9) Sundsvall - Sundsvalls resecentrum-Trafikp

  75 mkr - Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsval

 • (10) Sundsvall - Brf Concordia 1 Norrmalm 3:18

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv

 • (11) Sundsvall - Brf Concordia 2 Norrmalm 3:18

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv

 • (12) Örnsköldsvik - kv Egypten etapp 2 Egypten 8

  70 mkr - Om- och påbyggnad av flerbostadshus,

 • (13) Sundsvall - Kyrkskolan

  70 mkr - Rivning och nybyggnad av grundskola

 • (14) Sundsvall - Matfors skola

  70 mkr - Till- och ombyggnad av skola i Matfo

 • (15) Sundsvall - Rökland 1:144 mfl

  65 mkr - Nybyggnad av grundskola och förskola

 • (16) Sundsvall - Norr om Kristinavägen

  60 mkr - Ev nybyggnad av flerbostadshus i Hag

 • (17) Örnsköldsvik - Örnfraktstomten, etapp 2

  55 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Örnskö

 • (18) Sundsvall - Österro skola

  52 mkr - Om- och tillbyggnad av skola i Öster

 • (19) Sundsvall - Bergsåker 17:1

  50 mkr - Exploatering samt nybyggnad av villo

 • (20) Örnsköldsvik - Gullvivan, Inre hamnen Örnsköl

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Örnskö ad av flerbostadshus,

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Sundsvalls kommun

  20-30%
 • SCA Östrand SCA Graphic Sundsvall AB

  10-20%
 • Trafikverket Region Mitt

  10-20%
 • SHH Markförädling AB

  5-10%
 • Trafikverket Region Mitt Lokalkontor Härnösand

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Sundsvall

  53%
 • Timrå

  18%
 • Örnsköldsvik

  17%
 • Härnösand

  5%
 • Kramfors

  3%
 • Sollefteå

  2%
 • Ånge

  1%