Bostäder

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Sundsvall - Folkets park etapp 1 Norrmalm

  400 mkr - Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

 • (2) Sundsvall - Folkets park

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsv

 • (3) Örnsköldsvik - kv Egypten etapp 2

  70 mkr - Om- och påbyggnad av flerbostadshus,

 • (4) Härnösand - Brf Utsikten Brännans koloniom

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus på Härnö

 • (5) Sundsvall - Förrådet 9 FÖRRÅDET 9

  50 mkr - Nybyggnad av studentlägenheter och p

 • (6) Örnsköldsvik - Höglandsstranden, östra delen

  50 mkr - Nybyggnad av flerfamiljshus i Örnskö

 • (7) Härnösand - Kristinagatan Ön 2:52

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Härnös hus i Örnskö

 • (8) Örnsköldsvik - Gullvivan, Inre hamnen Örnsköl

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Örnskö lerbostadshus

 • (10) Örnsköldsvik - kv Egypten etapp 2 Egypten 8

  70 mkr - Om- och påbyggnad av flerbostadshus,

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • SHH Markförädling AB

  20-30%
 • SHH Bostad AB

  10-20%
 • Byggsigurd AB

  5-10%
 • Sundsvalls kommun

  5-10%
 • Krambo Bostads AB

  1-5%AB

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Sundsvall

  63%
 • Örnsköldsvik

  13%
 • Sollefteå

  9%
 • Härnösand

  5%
 • Ånge

  3%
 • Kramfors

  3%
 • Timrå

  3%%