Totalt

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 mkr Byggstart 2018
2 Gula linjen Utbyggnad av tunnelbana mellan Odenp 4 100 mkr Byggstart 2018
3 Lund-Arlöv fyra spår, delen Fl Utökning av spårförbindelse mellan L 4 000 mkr Byggstart 2017
4 Karlatornet Nybyggnad av flerbostadshus, hotell 3 500 mkr Byggstart 2017/2018
5 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbanan mellan Akal 3 300 mkr Byggstart 2018
6 Linköping, paket 2 Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 000 mkr Byggstart ev 2018
7 Carpe Futurum, Boländerna kv D Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsal 3 000 mkr Byggstart 2018
8 Mörby Centrum/Nya Danderyds ce Om- och tillbyggnad av köpcentrum, k 3 000 mkr Byggstart 2017
9 Olskroken Entreprenad Olskroke Om- och nybyggnad av spårsystem Olsk 2 600 mkr Byggstart 2018
10 Västlänken Entreprenad E2 Cent Nybyggnad av tågtunnel och station C 2 500 mkr Byggstart 2018
11 Kistadal Odde 1 Nybyggnad av hyres- och bostadsrätte 2 000 mkr Byggstart 2017
12 Block 7 Nytt block på kraftvärmeverk i Väste 2 000 mkr Byggstart ev 2018
13 Hisingsbron Nybyggnad av bro vid Göta älv i Göte 2 000 mkr Byggstart 2017
14 Förbifart Stockholm Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE 1 800 mkr Byggstart 2017
15 Nya Hemmeslöv Ny stadsdel Åstad i Båstad 1 750 mkr Byggstart 2017/2018
16 Munksjö södra fabriksområde, e Uppförande av flerbostadshus i Munks 1 750 mkr Byggstart 2017
17 Tellus Towers Telefonplan Nybyggnad av flerbostadshus,lamellhu 1 750 mkr Byggstart 2017
18 Förbifart Stockholm Installationsentreprenader för tunnl 1 500 mkr Byggstart 2018
19 Högdalsdepån Ny tunnelbanedepå i Högdalen 1 500 mkr Byggstart 2018
20 fd Rifaområdet kv Flodhästen Nya bostäder i ny stadsdel i Kalmar r 1 500 mkr Byggstart ev 2018