Totalt

Nyckeltal för riket (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)                                         
2016: 60 203                                             2016: 67 635                               
2017: 62 879                                             2017: 71 561                               
2018: 53 873                                             2018: 64 863                               

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 mkr Byggstart 2019
2 Korsvägen Västlänken station Korsvägen 3 800 mkr Byggstart 2019
3 Projekt Varbergstunneln Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3 800 mkr Byggstart 2019
4 Linköping, paket 2 Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 000 mkr Byggstart ev 2019
5 Carpe Futurum, Boländerna Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsal 3 000 mkr Byggstart 2018
6 Malmporten Muddring av farled & ombyggnad av ha 3 000 mkr Byggstart 2019
7 Olskroken Om- och nybyggnad av spårsystem Olsk 2 600 mkr Byggstart 2018
8 Västlänken Nybyggnad av tågtunnel och station C 2 500 mkr Byggstart 2018
9 Forsåkersområdet (fd Papyrus) Nybyggnad av flerbostadshus och verk 2 500 mkr Byggstart ev 2019
10 Station Haga Nybyggnad av station Haga samt tunne 2 300 mkr Byggstart 2019
11 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
12 Förbifart Stockholm Installationsentreprenader för tunnl 1 500 mkr Byggstart 2018
13 fd Rifaområdet Nya bostäder i ny stadsdel i Kalmar 1 500 mkr Byggstart 2019
14 Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 mkr Byggstart 2019
15 Kristineberg, etapp 2 Bällsta Nybyggnad av bostäder och stadsdelsc 1 250 mkr Byggstart 2018
16 Alkärrsplan Nybyggnad av köpcentrum, kontor och 1000 mkr Byggstart 2019
17 Helsingborgs lasarett, Byggnad Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg 1000 mkr Byggstart 2018
18 E4 Ljungby-Toftanäs Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr Byggstart 2019
19 Global Business Gate vid Termi Nybyggnad av kontor i Göteborg 900 mkr Byggstart ev 2018/2019
20 Bälinge-Vårgårda Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårg ggningar - off 880 mkr Byggstart 2018