Totalt

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Arlandastad sjätte stadsdelen Nybyggnad av hotell vid Arlandastad 40 000 mkr Byggstart 2019
2 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 mkr Byggstart 2018
3 Gula linjen Utbyggnad av tunnelbana mellan Odenp 4 100 mkr Byggstart 2018
4 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbanan mellan Akal 3 300 mkr Byggstart 2018
5 Linköping, paket 2 Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 000 mkr Byggstart 2018/2019
6 Carpe Futurum, Boländerna kv D Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsal 3 000 mkr Byggstart 2018
7 Malmporten Muddring av farled & ombyggnad av ha 3 000 mkr Byggstart 2019
8 Olskroken Entreprenad Olskroke Om- och nybyggnad av spårsystem Olsk 2 600 mkr Byggstart 2018
9 Korsvägen Entreprenad E05 Kors Västlänken station Korsvägen 2 500 mkr Byggstart 2019
10 Innerstaden växer över ån Nytt stadsområe vid Stångån i Linköp 2 500 mkr Byggstart 2018/2019
11 Västlänken Entreprenad E2 Cent Nybyggnad av tågtunnel och station C 2 500 mkr Byggstart 2018
12 Forsåkersområdet (fd Papyrus) Nybyggnad av flerbostadshus och verk 2 500 mkr Byggstart ev 2019
13 Station Haga Entreprenad E04 H Nybyggnad av station Haga samt tunne 2 300 mkr Byggstart 2019
14 Inre hamnen, Lokstallet 1 Måse Ny stadsdel med bostäder, kontor, ho 2 000 mkr Byggstart ev 2019
15 Kungshatt Vision Kungshatt 1:1 Nybyggnad av bro och spårväg från Sä 2 000 mkr Byggstart 2019
16 Block 7 Nytt block på kraftvärmeverk i Väste 2 000 mkr Byggstart 2018/2019
17 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
18 Nya Hemmeslöv Ny stadsdel Åstad i Båstad 1 750 mkr Byggstart ev 2018
19 Förbifart Stockholm Installationsentreprenader för tunnl 1 500 mkr Byggstart 2018
20 Högdalsdepån Ny tunnelbanedepå i Högdalen vat 1 500 mkr Byggstart 2018