Totalt

Nyckeltal för riket (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)                                         
2016: 61 119                                             2016: 68 897                               
2017: 63 896                                             2017: 74 823                               
2018: 52 254                                             2018: 64 913
2019H1: 23 910 (-15%)                             2019H1: 27 168 (-11%)  

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 mkr Byggstart 2019
2 Korsvägen Västlänken station Korsvägen 3 800 mkr Byggstart 2019
3 Projekt Varbergstunneln Västku Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3 800 mkr Byggstart 2019
4 Linköping, paket 2 Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 000 mkr Byggstart 2019/2020
5 Malmporten Muddring av farled & ombyggnad av ha 3 000 mkr Byggstart 2019
6 Forsåkersområdet (fd Papyrus) Nybyggnad av flerbostadshus och verk 2 500 mkr Byggstart ev 2019
7 Station Haga Nybyggnad av station Haga samt tunne 2 300 mkr Byggstart 2019
8 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
9 fd Rifaområdet Nya bostäder i ny stadsdel i Kalmar 1 500 mkr Byggstart 2019
10 Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan G Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 mkr Byggstart 2019
11 Kalmarsand Nybyggnad av flerbostadshus, äldrebo 1 200 mkr Byggstart 2019/2020
12 Alkärrsplan Nornan 28, Studieg Nybyggnad av köpcentrum, kontor och 1000 mkr Byggstart 2019
13 E4 Ljungby-Toftanäs Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr Byggstart 2019
14 Källberga Vidbynäs 1:3, del av Nytt bostadsområde i Nynäshamn 800 mkr Byggstart 2019
15 Vallastaden, etapp 2 Ny stadsdel, Västra Valla i Linköpin 800 mkr Byggstart 2019
16 Södra Ladugårdsängen, etapp 3 Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro 750 mkr Byggstart 2019
17 Torgkvarteren Nyb av resecentrum, flerbostadshus & 750 mkr Byggstart 2019/2020
18 Olofsdalsområdet Stadsliden 6: Nybyggnad av flerbostadshus på Olofs 650 mkr Byggstart ev 2019
19 T4-området Nybyggnad av bostäder m.m. i Hässleh 600 mkr Byggstart ev 2019/2020
20 Kungsbäck etapp 1 Nya studentbostäder i Gävle 600 mkr Byggstart ev 2019