Totalt

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Ulleråker Nytt bostadsområde med handel och of 17 500 mkr Byggstart 2017
2 Varvsstaden, Västra hamnen Ham Nybyggnad av kontor och bostäder i M 10 000 mkr Byggstart ev 2017
3 Gula linjen Utbyggnad av tunnelbana mellan Odenp 4 100 mkr Byggstart 2018
4 Carpe Futurum, Boländerna kv D Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsal 3 000 mkr Byggstart 2018
5 Korsvägen Entreprenad E05 Kors Västlänken station Korsvägen 2 500 mkr Byggstart ev 2017
6 Innerstaden växer över ån Nytt stadsområe vid Stångån i Linköp 2 500 mkr Byggstart ev 2017
7 Tegelhagen Brogård 1:84 mfl Nybyggnad av bostadsområde söder om 2 000 mkr Byggstart 2017
8 Förbifart Stockholm Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE 1 800 mkr Byggstart 2017
9 Nobelberget Sicklaön 83:33 Nybyggnad av bostäder och kontor i S 1 750 mkr Byggstart 2017/2018
10 Nya Hemmeslöv Ny stadsdel Åstad i Båstad 1 750 mkr Byggstart 2017/2018
11 Munksjö södra fabriksområde, e Uppförande av flerbostadshus i Munks 1 750 mkr Byggstart 2017
12 Tellus Towers Telefonplan Nybyggnad av flerbostadshus,lamellhu 1 750 mkr Byggstart 2017
13 Kistadal Odde 1 Nybyggnad av hyres- och bostadsrätte 1 500 mkr Byggstart 2017
14 World Trade Center Nybyggnad av kontor, bostäder m m, P 1 500 mkr Byggstart 2017
15 Nacka Tower Nybyggnad av flerbostadshus, kontor 1 250 mkr Byggstart 2017
16 Elinegård, etapp 6 mfl Limhamn Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet 1 250 mkr Byggstart ev 2017
17 E4/E20 Essingeleden-Södra Länk Anläggande av ramper Åby-Årstalänken 1 250 mkr Byggstart 2017
18 Kristineberg, etapp 2 Nybyggnad av bostäder och stadsdelsc 1 250 mkr Byggstart 2018
19 Ångströmlab, Hus 9 och 10 Kron Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlabo 1 200 mkr Byggstart ev 2017
20 Örndalen, Etapp 1 Uppförande av fjällanläggningar i Ör 1000 mkr Byggstart ev 2018