Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 mkr Byggstart 2019
2 Projekt Varbergstunneln Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3 800 mkr Byggstart 2019
3 Linköping, paket 2 Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 000 mkr Byggstart ev 2019
4 Carpe Futurum, Boländerna Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsal 3 000 mkr Byggstart 2018
5 Malmporten Muddring av farled & ombyggnad av ha 3 000 mkr Byggstart 2019
6 Olskroken Om- och nybyggnad av spårsystem Olsk 2 600 mkr Byggstart 2018
7 Västlänken Nybyggnad av tågtunnel och station C 2 500 mkr Byggstart 2018
8 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
9 Förbifart Stockholm Installationsentreprenader för tunnl 1 500 mkr Byggstart 2018
10 Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 mkr Byggstart 2019
11 E4 Ljungby-Toftanäs Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr Byggstart 2019
12 Bälinge-Vårgårda Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårg 880 mkr Byggstart 2018
13 Umeåprojektet E10, Västra länk Nybyggnad av bro över Ume älv mm, Um 400 mkr Byggstart ev 2018
14 Högdalsdepån, anslutningsspår/ Nya anslutningsspår och uppställning 400 mkr Byggstart 2018
15 Bjärlöv-Broby Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Br 400 mkr Byggstart 2019
16 Betsele vattenkraftverk Nytt aggregat på Betsele vattenkraft 300 mkr Byggstart ev 2018/2019
17 Hällforsens vattenkraftverk Nytt aggregat på Hällforsens vattenk 300 mkr Byggstart 2018/2019
18 Lund Södra Ombyggnad av trafikplats Lund Södra 144 mkr Byggstart 2019
19 Avsaltningsverk Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörby 130 mkr Byggstart 2018
20 Arctic Paper Munkedal AB Nybyggnad av kraftverk i Munkedal ation Dingersjö 125 mkr Byggstart ev 2018