Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Blå linjen Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 mkr Byggstart 2019
2 Projekt Varbergstunneln Västku Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3 800 mkr Byggstart 2019
3 Linköping, paket 2 Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 000 mkr Byggstart 2019/2020
4 Malmporten Muddring av farled & ombyggnad av ha 3 000 mkr Byggstart 2019
5 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
6 Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan G Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 mkr Byggstart 2019
7 E4 Ljungby-Toftanäs Ombyggnad av E4 till motorväg förbi 900 mkr Byggstart 2019
8 Bjärlöv-Broby Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Br 400 mkr Byggstart 2019
9 Biogasanläggning Nybyggnad av biogasanläggning i Sund 350 mkr Byggstart ev 2020
10 Betsele vattenkraftverk Nytt aggregat på Betsele vattenkraft 300 mkr Byggstart ev 2019
11 Hällforsens vattenkraftverk Nytt aggregat på Hällforsens vattenk 300 mkr Byggstart ev 2019
12 Näsängen, Täljöhalvön Nybyggnad av exploateringsområde i Ö 250 mkr Byggstart 2019
13 BT Kemi, södra området Sanering av industrihus/industrimark 172 mkr Byggstart 2020
14 Lund Södra Ombyggnad av trafikplats Lund Södra 144 mkr Byggstart 2019
15 Ladugårdsmarken Nybyggnad av ridhus på Ladugårdsmark 140 mkr Byggstart 2019
16 Attarp-Hässleholm Förlängning av mötesspår/mötesstatio 115 mkr Byggstart 2019
17 Tycho Hedéns väg (fd E4) Ombyggnad av väg i Uppsala 100 mkr Byggstart 2019
18 Hässelholms fd impregneringspl Sanering av fd impregneringsplats i 100 mkr Byggstart 2019
19 Hargs hamn, inloppet Muddring av hamn i Hargshamn 80 mkr Byggstart 2019
20 Bråvalla trafikplats etapp 2 Nybyggnad av huvudgata i Bråvalla in edal ation Dingersjö 75 mkr Byggstart 2019