Totalt

Nyckeltal för länet (Skåne) (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)          Påbörjade bostäder (antal)           Bygglov bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
Helår                                              Q1-Q3                                              Helår                                           Q1-Q3
2014: 4 867                                     2014: 3 079                                     2014: 5 625                                 2014: 4 052
2015: 6 023                                     2015: 4 404                                     2015: 6 590                                 2015: 4 946
2016: 7 922                                     2016: 5 871                                     2016: 9 333                                 2016: 6 062
2017: 9 405                                     2017: 7 199                                     2017: 11 080                               2017: 8 832
                                                        2018: 7 664                                                                                         2018: 7 666 

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Hässleholm - T4-området

  600 mkr - Nybyggnad av bostäder m.m. i Hässleh

 • (2) Östra Göinge - Bjärlöv-Broby

  400 mkr - Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Br

 • (3) Hässleholm - Ljungdalarondellen Förrådet 1

  400 mkr - Nytt handelsområde i Hässleholm

 • (4) Kristianstad - Nya Sånnaskolan

  258 mkr - Nybyggnad av grundskola i Åhus

 • (5) Kristianstad - Östra Centrum Domus 3

  250 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus o kommer

 • (6) Kristianstad - Sommarlust

  225 mkr - Nybyggnad av bostäder mm Kristiansta

 • (7) Kristianstad - Tempotorget Bajonetten 3 och 6

  225 mkr - Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

 • (8) Kristianstad - Lingenäs bostadsområde, Näsby

  200 mkr - Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

 • (9) Kristianstad - Hammarshus, Kvarteret F

  175 mkr - Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

 • (10) Kristianstad - Centrala Kristianstad

  140 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Kristi

 • (11) Kristianstad - Kv. Stafvre , intill Antonskol

  135 mkr - Nybyggnad av vårdboende och förskola

 • (12) Kristianstad - Brf BoKlok Tallskogen i Åhus

  126 mkr - Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i

 • (13) Hässleholm - Attarp-Hässleholm

  115 mkr - Förlängning av mötesspår/mötesstatio

 • (14) Hässleholm - SiS Hässleholm

  110 mkr - Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende)

 • (15) Hässleholm - Björksäter

  105 mkr - Nybyggnad av äldrebostäder i Hässleh

 • (16) Kristianstad - Helgedal skola och förskola

  105 mkr - Ny-till och ombyggnad av F-6 skola

 • (17) Kristianstad - Fröknegårdsskolan, Etapp 1

  100 mkr - Om- och tillbyggnad av skola i Krist

 • (18) Hässleholm - Hässelholms fd impregneringspl

  100 mkr - Sanering av fd impregneringsplats i

 • (19) Kristianstad - Önnestad

  100 mkr - Nybyggnad av vård- och omsorgsboende

 • (20) Kristianstad - Bostadsområde Hammar, Del av K

  92 mkr - Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • AB Kristianstadsbyggen

  10-20%
 • Kristianstads kommun C4 Teknik

  10-20%
 • Kristianstads Kommun

  5-10%
 • Skåne Blekinge Vattentjänst AB

  5-10%
 • Trafikverket Region Syd Lokalkontor Malmö

  5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Kristianstad

  51%
 • Hässleholm

  24%
 • Bromölla

  11%
 • Östra Göinge

  6%
 • Osby

  5%
 • Perstorp

  3%