Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)  

Påbörjade bostäder (antal)         Bygglov bostäder (antal)
2015: 493                                       2015:858
2016: 625                                       2016:1054
2017K1-3: 355                              2017K1-3:455

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Härjedalen - Örndalen, Etapp 1

  1000 mkr - Uppförande av fjällanläggningar i Ör

 • (2) Östersund - Östersunds sjukhus, Hus 15

  200 mkr - Påbyggnad av hus 15 vid sjukhuset i

 • (3) Åre - Totten 1:45

  150 mkr - Nybygnad av flerbostadshus i Åre

 • (4) Östersund - Artilleristen, Genvägen, byggn

  80 mkr - Nybyggnad av studentlägenheter och k

 • (5) Östersund - Remonthagen

  55 mkr - Nybyggnad av bostäder, Remonthagen i

 • (6) Åre - Åre Bergbana Mörviken 2:105

  50 mkr - Uppförande av bostadsrättslägenheter

 • (7) Bräcke - Gällö Timber et 2

  50 mkr - Ny panna i befintlig torkanläggning

 • (8) Östersund - Lillänge handelsplats Betongen

  50 mkr - Nybyggnad av handelsområde i Odensko

 • (9) Åre - Bonäshamn-Huså

  48 mkr - Förstärkning av väg 662 mellan Bonäs

 • (10) Östersund - Nationalmuseum Norr/Jamtli

  46 mkr - Nybyggnad av konsthall och magasin i

 • (11) Åre - Hyresrätter Järpen

  45 mkr - Nybyggnad av hyresrätter i Järpen

 • (12) Åre - Sadeln, Västra Björnen Bjärnän

  42.5 mkr - Nybyggnad av lägenheter i Åre

 • (13) Östersund - Rådhuset, Hus B, C och D

  42 mkr - Ombyggnad av Rådhuset i Östersund

 • (14) Östersund - Jägarvallen Del av Norr 1:2

  40 mkr - Nybyggnad av förskola i Östersund

 • (15) Strömsund - Gärdinsvägen

  37.5 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Ströms

 • (16) Åre - Duved-Norska gränsen

  35 mkr - Kontaktledningsåtgärder mellan Duved

 • (17) Östersund - Inlandsbanan

  35 mkr - Upprustning av inlandsbanan, Östersu

 • (18) Åre - Storlien-Gränsen

  35 mkr - Spårbyte Storlien-Gränsen

 • (19) Åre - Storlien-Norska Gränsen, elekt

  35 mkr - MBEST och elektrifiering vid järnväg

 • (20) Åre - Trägården Hamre 1:257

  35 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus/hotelläg läg

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Jämtlands läns landsting Fastighetsenheten Landstingsse

  20-30%
 • Region Jämtland Härjedalen

  20-30%
 • Årehus AB

  5-10%
 • Trafikverket Region Mitt

  5-10%
 • Inlandsbanan AB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Östersund

  43%
 • Härjedalen

  21%
 • Åre

  20%
 • Berg

  6%
 • Bräcke

  4%
 • Krokom

  2%
 • Strömsund

  2%
 • Ragunda

  1%