Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)  

Påbörjade bostäder (antal)         Bygglov bostäder (antal)
2015: 492                                    2015:520
2016: 600                                    2016:651
2017: 545                                    2017:528
2018 H1:234                               2018 H1:360

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Härjedalen - Örndalen, Etapp 1

  1000 mkr - Uppförande av fjällanläggningar i Ör

 • (2) Östersund - Lillänge handelsplats Betongen

  50 mkr - Nybyggnad av handelsområde i Odensko

 • (3) Åre - Bonäshamn-Huså

  48 mkr - Förstärkning av väg 662 mellan Bonäs

 • (4) Åre - Hyresrätter Järpen

  45 mkr - Nybyggnad av hyresrätter i Järpen

 • (5) Östersund - Rådhuset, Hus B, C och D

  42 mkr - Ombyggnad av Rådhuset i Östersund

 • (6) Strömsund - Gärdinsvägen

  37.5 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Ströms

 • (7) Östersund - Inlandsbanan

  35 mkr - Upprustning av inlandsbanan, Östersu

 • (8) Åre - Storlien-Gränsen

  35 mkr - Spårbyte Storlien-Gränsen

 • (9) Åre - Storlien-Norska Gränsen, elekt

  35 mkr - MBEST och elektrifiering vid järnväg

 • (10) Åre - Sadelns skidområde, Västra Åre

  30 mkr - Nybyggnad av restaurang och värmestu

 • (11) Härjedalen - Vallen

  30 mkr - Nybyggn av exploateringsområde & fle

 • (12) Östersund - Idrottsvägen-Opevägen et 3

  25 mkr - Nybyggnad av bostäder, etapp 3-

 • (13) Åre - Nationalarenan Del av Mörviken

  25 mkr - Nybyggnad av en stor skidlift i Åre

 • (14) Krokom - Fannbyn

  20 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Dvärsä

 • (15) Åre - Såå-Vik

  19 mkr - Förstärkning av väg 659 mellan Såå-V

 • (16) Åre - Duveds strand Hamre 1:292

  18 mkr - Nybyggnad av parhus i Duved

 • (17) Åre - England 3:172

  17.5 mkr - Nybyggnad av fritidshus i Duved

 • (18) Härjedalen - Fotbollshall

  15 mkr - Ombyggnad av industrihus till fotbol

 • (19) Östersund - Frösö Ridcenter

  15 mkr - Rivning och nybyggnad av servicedele

 • (20) Bräcke - Gällö ESIK

  15 mkr - Åtgärder vid järnvägen i Gällö Hamre 1:257

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Örndalen

  20-30%
 • Trafikverket Region Mitt

  10-20%
 • Årehus AB

  5-10%
 • Östersunds kommun

  5-10%
 • TK Projekt AB

  1-5%%
 • Trafikverket Region Mitt

  5-10%
 • Inlandsbanan AB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Härjedalen

  32%
 • Åre

  27%
 • Östersund

  24%
 • Bräcke

  8%
 • Krokom

  4%
 • Strömsund

  3%
 • Berg

  2%
 • Ragunda

  1%