Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Östersund - IB Jämtlands län 2019-2023

  35 mkr - Integrerat brounderhåll i Jämtlands

 • (2) Bräcke - Bräcke-Östersund Bandel 211

  15 mkr - Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Ö

 • (3) Östersund - E45 Häggenås OXEN 3

  15 mkr - Nybyggnad av rastplats längs E45 i H

 • (4) Bräcke - Gällö ESIK

  15 mkr - Åtgärder vid järnvägen i Gällö

 • (5) Ragunda - Genomfart Hammarstrand Väg 323

  15 mkr - Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand,

 • (6) Härjedalen - Härjedalen Sveg Airport

  15 mkr - Förlängd inflygningslinje/belysning

 • (7) Bräcke - Pilgrimstad Bandel 221, 552+76

  15 mkr - Nybyggnad av plattformar i Pilgrimst

 • (8) Åre - Rastplats Storlien

  15 mkr - Anläggande av rastplats i Storlien

 • (9) Strömsund - Strömsund-Ulriksfors Väg 345 V

  15 mkr - Nybyggnad av gång- och cykelväg läng

 • (10) Åre - Björnänge, etapp 2

  12.5 mkr - Nybyggnad av ridhus i Björnänge

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Mitt

  >50%
 • Svenska Kraftnät

  10-20%
 • Östersunds kommun

  5-10%
 • Trafikverket Region Mitt Lokalkontor Härnösand

  5-10%
 • Härjedalens kommun

  1-5%-5%-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Härjedalen

  34%
 • Östersund

  26%
 • Strömsund

  12%
 • Åre

  10%
 • Bräcke

  8%
 • Krokom

  7%
 • Berg

  1%
 • Ragunda

  1%