Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)          Påbörjade bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)          Bygglov (antal)
Helår                                               Q1-Q3                                            Helår                                           Q1-Q3
2014: 1 104                                     2014: 682                                       2014: 1 584                                 2014: 1 199
2015: 1 781                                     2015: 949                                       2015: 2 001                                 2015: 1 413 
2016: 1 990                                     2016: 1 688                                    2016: 2 181                                 2016: 1 484 
2017: 2 015                                     2017: 1 384                                    2017: 2 210                                 2017: 1 547
                                                        2018: 1 373                                                                                        2018: 943

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Varberg - Projekt Varbergstunneln

  3 800 mkr - Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst

 • (2) Halmstad - Ranagård

  500 mkr - Nybyggnad av bostadsområde i Halmsta

 • (3) Varberg - Slaktaren

  80 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus med kont

 • (4) Halmstad - Högskolan

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (5) Halmstad - Kv Biskopen

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (6) Halmstad - Vägmarkering distrikt Halland

  75 mkr - Vägmarkering inom distrikt Halland

 • (7) Varberg - Öster Holmgärde

  73 mkr - Exploatering av industriområde i Var

 • (8) Halmstad - Distrikt Väst DH01, DH02

  71 mkr - TSK- och varmmassabeläggning i distr

 • (9) Laholm - Allarp

  70 mkr - Nybyggnad av pensionärsbostad i Laho

 • (10) Varberg - Duveslätt

  70 mkr - Nybyggnad av villaområde i Varberg

 • (11) Halmstad - Skedala

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och enbo

 • (12) Falkenberg - Stafsinge kyrkby

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsi

 • (13) Varberg - Räddningstjänsten

  66 mkr - Om- och tillbyggnad av räddningscent

 • (14) Halmstad - Linehedsskolan

  65 mkr - Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad

 • (15) Halmstad - Skedala

  65 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och enbo

 • (16) Halmstad - Vägmarkering distrikt Halmstad

  62 mkr - Vägmarkering inom distrikt Halmstad

 • (17) Laholm - Allarp, Fas 6

  60 mkr - Nytt bostadsområde i södra skummelöv

 • (18) Halmstad - Fyllinge

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (19) Falkenberg - Kv Svärdet

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och loka

 • (20) Varberg - Stenen, område B och C

  60 mkr - Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Var Bostäder - flerbostadshus

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Falkenbergs kommun

  5-10%
 • Halmstads kommun

  5-10%
 • Trafikverket Region Väst

  5-10%
 • Varbergs kommun

  5-10%
 • Halmstads Fastighets AB HFAB

  1-5%et Region Väst

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Halmstad

  38%
 • Varberg

  30%
 • Falkenberg

  17%
 • Laholm

  11%
 • Hylte

  4%