Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
2015: 1712                                 2015:2124
2016: 1692                                 2016:1944
2017K1-3: 1182                         2017K1-3:1461


De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Halmstad - Albinsro, Ranagård etapp 2

  625 mkr - Nybyggnad av skola och förskola i Ha

 • (2) Halmstad - Albinsro, Ranagård etapp 2

  500 mkr - Nybyggnad av bostadsområde i Halmsta

 • (3) Varberg - Brunnsberg Getakärr 2:57

  250 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och park

 • (4) Falkenberg - Tånga Parkstad

  200 mkr - Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus

 • (5) Varberg - Mästaren 10

  160 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varber

 • (6) Varberg - Kv Falkenbäck

  150 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varber

 • (7) Varberg - Ås-Bäck 2:2, Åskloster

  125 mkr - Nybyggnad av enbostadshus och flerbo

 • (8) Varberg - Kungsäpplet, Göingegården, Eta

  90 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varbe

 • (9) Laholm - kv Hästen nr 2,3,4,5,6 och 7

  90 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm

 • (10) Halmstad - Lineheds förskola Kv Hjorten

  80 mkr - Nybyggnad av förskola i Linehed, Hal

 • (11) Varberg - Slaktaren

  80 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus med kont

 • (12) Halmstad - Distrikt Halmstad inom region

  75 mkr - Varmmassabeläggning i distrikt Halms

 • (13) Falkenberg - Falkenbergs gymnasieskola Hus

  75 mkr - Om- och tillbyggnad av gymnasieskola

 • (14) Halmstad - Kv Biskopen

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (15) Halmstad - Vägmarkering distrikt Halland

  75 mkr - Vägmarkering inom distrikt Halland

 • (16) Varberg - Varberg signalställverk

  75 mkr - Utbyte av signalställverk i Varberg

 • (17) Varberg - Öster Holmgärde

  73 mkr - Exploatering av industriområde i Var

 • (18) Varberg - Brf Brearedslyckan

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varber

 • (19) Varberg - Duveslätt Duveslätt 1:3, 2:4

  70 mkr - Nybyggnad av villaområde i Varberg

 • (20) Varberg - Kv Kvarnliden 9

  70 mkr - Nybyggnad av ungdomsbostäder i Varbe o

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Halmstads kommun

  10-20%
 • Halmstads Fastighets AB HFAB

  5-10%
 • Järngrinden Projektutveckling AB

  5-10%
 • Projekthus Angered AB

  1-5%
 • Trafikverket Region Väst

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Halmstad

  47%
 • Varberg

  23%
 • Falkenberg

  15%
 • Laholm

  11%
 • Hylte

  4%