Bostäder

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Halmstad - Ranagård

  500 mkr - Nybyggnad av bostadsområde i Halmsta

 • (2) Varberg - Slaktaren

  80 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus med kont

 • (3) Halmstad - Högskolan

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (4) Halmstad - Kv Biskopen

  75 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (5) Laholm - Allarp

  70 mkr - Nybyggnad av pensionärsbostad i Laho

 • (6) Varberg - Duveslätt

  70 mkr - Nybyggnad av villaområde i Varberg

 • (7) Halmstad - Skedala

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och enbo

 • (8) Falkenberg - Stafsinge kyrkby

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsi

 • (9) Halmstad - Skedala

  65 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och enbo

 • (10) Halmstad - Fyllinge

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (11) Falkenberg - Kv Svärdet

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och loka

 • (12) Varberg - Stenen, område B och C

  60 mkr - Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Var mkr

 • (13) Varberg - Kv Svärdfisken

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och hote Nybyggnad av ungdomsbostäder i Varbe villaområde i Varberg

 • (14) Varberg - Kv Kvarnliden 9

  70 mkr - Nybyggnad av ungdomsbostäder i Varbe

 • (15) Falkenberg - Lyckan

  70 mkr - Nybyggnad av bostäder i Skrea, Falke

 • (16) Varberg - Mandarinen 2

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus på Träsl

 • (17) Halmstad - Skedala etapp 2

  70 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och enbo

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Fastighets AB Halmstad Gamla Saluhall

  5-10%
 • Halmstads Fastighets AB HFAB

  5-10%
 • Järngrinden Projektutveckling AB

  5-10%
 • Etikhus AB

  1-5%
 • Falkenbergs Bostads AB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Halmstad

  38%
 • Varberg

  30%
 • Falkenberg

  17%
 • Laholm

  11%
 • Hylte

  4%