Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Varberg - Projekt Varbergstunneln Västku

  3 800 mkr - Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst markering distrikt Halland

 • (3) Varberg - Öster Holmgärde

  73 mkr - Exploatering av industriområde i Var

 • (4) Halmstad - Distrikt Väst DH01, DH02

  71 mkr - TSK- och varmmassabeläggning i distr

 • (5) Halmstad - Vägmarkering distrikt Halmstad

  62 mkr - Vägmarkering inom distrikt Halmstad

 • (6) Laholm - Allarp, Fas 6

  60 mkr - Nytt bostadsområde i södra skummelöv

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Väst

  >50%
 • Statkraft Sverige AB

  5-10%
 • Varbergs kommun

  5-10%
 • Halmstads kommun

  1-5%
 • Laholms kommun

  1-5%egion Mitt

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Varberg

  48%
 • Halmstad

  26%
 • Falkenberg

  14%
 • Laholm

  7%
 • Hylte

  4%%