Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)          
2016: 207                                                  2016: 410                                     
2017: 345                                                  2017: 206                                     
2018: 105                                                  2018: 60                                       

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - kv Kaptenen

  40 mkr - Nybyggnad av enbostadshus och radhus

 • (2) Gotland - Gotlands län, beläggning grupp

  35 mkr - Underhållsbeläggning tank i Gotlands

 • (3) Gotland - kv Brodösen

  35 mkr - Nybyggnad av småhus i Terra Nova

 • (4) Gotland - Visby Hamn

  35 mkr - Nybyggnad av elanslutning vid färjel

 • (5) Gotland - Seniorvillor

  30 mkr - Nybyggnad av seniorvillor i Visby

 • (6) Gotland - Visby lasarett

  22.8 mkr - Om- och nybyggnad av reservkraft vid

 • (7) Gotland - Lidl

  22.5 mkr - Nybyggnad av affärshus i Visby

 • (8) Gotland - Höken 1

  19.5 mkr - Förtätning av bostadsområde i Visby

 • (9) Gotland - Åhlénshuset

  17.5 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby

 • (10) Gotland - Bunge kronhagen 3:2

  17.5 mkr - Ombyggnad av flerbostadshus i Gotlan

 • (11) Gotland - Silte - Eksta

  17 mkr - Ny överföringsledning mellan Silte -

 • (12) Gotland - Brf Claudelinska huset

  15 mkr - Ombyggnad av fastighet & nybyggnad a

 • (13) Gotland - Busshållplatser Gotland

  15 mkr - Tillgänglighetsanpassning av busshål

 • (14) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

  15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

 • (15) Gotland - Löjtnanten 2

  12 mkr - Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotla

 • (16) Gotland - Ramavtal, allmänna byggarbeten

  10 mkr - Ramavtal avseende allmänna byggarbet

 • (17) Gotland - Visby Mullvaden

  10 mkr - Tillbyggnad av flerbostadshus i Visb

 • (18) Gotland - Dillen

  8 mkr - Utvändigt underhåll av flerbostadshu

 • (19) Gotland - Gnisvärd, etapp 3

  8 mkr - Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, e

 • (20) Gotland - A7-området

  7.5 mkr - Anläggande av gång- och cykelvägar p

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Arriba Byggnads AB

  10-20%
 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  10-20%
 • Wisab Bygg AB

  10-20%
 • AB Gotlandshem

  5-10%
 • Trafikverket Region Stockholm

  5-10%Bygg AB

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%