Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
2015: 186                                        2015:126
2016: 209                                        2016:410
2017: 275                                        2017:209
2018 H1:62                                     2018 H1:39

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - kv Brodösen

  35 mkr - Nybyggnad av småhus i Terra Nova

 • (2) Gotland - SE214 Gotland

  35 mkr - Utförande av underhåll vägbeläggning

 • (3) Gotland - fd Försäkringskassan

  32.5 mkr - Ombyggnad till studentlägenheter i V

 • (4) Gotland - Åhlénshuset

  17.5 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby

 • (5) Gotland - Bunge kronhagen 3:2

  17.5 mkr - Ombyggnad av flerbostadshus i Gotlan

 • (6) Gotland - Brf Claudelinska huset Ardre N

  15 mkr - Ombyggnad av fastighet & nybyggnad a

 • (7) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

  15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

 • (8) Gotland - Gnisvärd, etapp 3

  8 mkr - Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, e

 • (9) Gotland - Max

  7.5 mkr - Ombyggnad av restaurang i Visby

 • (10) Gotland - Tofta

  6.5 mkr - Nybyggnad av skjutbana i Tofta

 • (11) Gotland - Huggaren 7

  4.5 mkr - På- och ombyggnad av flerbostadshus

 • (12) Gotland - Östergarn Falhammars 1:22

  3 mkr - Nybyggnad av campingstugor mm i Katt

 • (13) Gotland - Visborg

  1 mkr - Nybyggnad av bostäder på Visborg i V Claudelinska huset Ardre N

 • (15) Gotland - Vägmarkeringar Gotland (I-län)

  15 mkr - Vägmarkeringar på Gotland

 • (16) Gotland - vid Toftagården Eskelhem Ungha

  15 mkr - Nybyggnad av förskola i Tofta på Got

 • (17) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

  15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

 • (18) Gotland - Gothemsån

  13.5 mkr - Utbyte av bro över Gothemsån vid Väs

 • (19) Gotland - VA-utbyggnad Fidenäs-Nissevike

  12 mkr - VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nissevik

 • (20) Gotland - A7-fältet, etapp 2

  11 mkr - Exploatering för nytt bostadsområde erb

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Stockholm

  10-20%
 • Fastighets AB Valutan

  5-10%
 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  5-10%
 • Ruthström & Larsson Bygg AB

  5-10%
 • Wisab Bygg AB

  5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%