Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
2015: 187                                   2015:235
2016: 296                                   2016:615
2017K1-3: 151                           2017K1-3:213

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - kv Kaptenen

  40 mkr - Nybyggnad av enbostadshus och radhus

 • (2) Gotland - Rekylen Visby Rekylen 24

  37.5 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Visby,

 • (3) Gotland - A7-området, kvarter C Sergante

  35 mkr - Nytt bostadsområde i Visby

 • (4) Gotland - kv Brodösen

  35 mkr - Nybyggnad av småhus i Terra Nova

 • (5) Gotland - SE214 Gotland

  35 mkr - Utförande av underhåll vägbeläggning

 • (6) Gotland - Visby Hamn

  35 mkr - Nybyggnad av elanslutning vid färjel

 • (7) Gotland - fd Försäkringskassan

  32.5 mkr - Ombyggnad till studentlägenheter i V

 • (8) Gotland - Seniorvillor

  30 mkr - Nybyggnad av seniorvillor i Visby

 • (9) Gotland - Terranova

  30 mkr - Nybyggnad av bostäder i Visby

 • (10) Gotland - Rekylen

  25 mkr - Nybyggnad av studentlägenheter i Vis

 • (11) Gotland - Vägbeläggning varm, Gotlands l

  20 mkr - Utförande av vägbeläggning varm inom

 • (12) Gotland - Åhlénshuset

  17.5 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby

 • (13) Gotland - Bunge kronhagen 3:2

  17.5 mkr - Ombyggnad av flerbostadshus i Gotlan

 • (14) Gotland - Brf Claudelinska huset Ardre N

  15 mkr - Ombyggnad av fastighet & nybyggnad a

 • (15) Gotland - Vägmarkeringar Gotland (I-län)

  15 mkr - Vägmarkeringar på Gotland

 • (16) Gotland - vid Toftagården Eskelhem Ungha

  15 mkr - Nybyggnad av förskola i Tofta på Got

 • (17) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

  15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

 • (18) Gotland - Gothemsån

  13.5 mkr - Utbyte av bro över Gothemsån vid Väs

 • (19) Gotland - VA-utbyggnad Fidenäs-Nissevike

  12 mkr - VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nissevik

 • (20) Gotland - A7-fältet, etapp 2

  11 mkr - Exploatering för nytt bostadsområde erb

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  10-20%
 • Trafikverket Region Stockholm

  5-10%
 • AB Gotlandshem

  1-5%
 • Ina Marin AB

  1-5%
 • Österled Fastighets AB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%