Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)          Påbörjade bostäder          Bygglov bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
Helår                                               Q1-Q3                                Helår                                            Q1-Q3
2014: 155                                        2014: 130                           2014: 224                                     2014: 154
2015: 186                                        2015: 176                           2015: 126                                     2015: 107
2016: 208                                        2016: 94                             2016: 410                                     2016: 121
2017: 273                                        2017: 157                           2017: 207                                     2017: 109
                                                        2018: 90                                                                                  2018: 49

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
  • (1) Gotland - kv Kaptenen

    40 mkr - Nybyggnad av enbostadshus och radhus

  • (2) Gotland - Gotlands län, beläggning grupp

    35 mkr - Underhållsbeläggning tank i Gotlands

  • (3) Gotland - kv Brodösen

    35 mkr - Nybyggnad av småhus i Terra Nova

  • (4) Gotland - Visby Hamn

    35 mkr - Nybyggnad av elanslutning vid färjel

  • (5) Gotland - Seniorvillor

    30 mkr - Nybyggnad av seniorvillor i Visby

  • (6) Gotland - Visby lasarett

    22.8 mkr - Om- och nybyggnad av reservkraft vid

  • (7) Gotland - Lidl

    22.5 mkr - Nybyggnad av affärshus i Visby

  • (8) Gotland - Höken 1

    19.5 mkr - Förtätning av bostadsområde i Visby

  • (9) Gotland - Åhlénshuset

    17.5 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby

  • (10) Gotland - Bunge kronhagen 3:2

    17.5 mkr - Ombyggnad av flerbostadshus i Gotlan

  • (11) Gotland - Silte - Eksta

    17 mkr - Ny överföringsledning mellan Silte -

  • (12) Gotland - Brf Claudelinska huset

    15 mkr - Ombyggnad av fastighet & nybyggnad a

  • (13) Gotland - Busshållplatser Gotland

    15 mkr - Tillgänglighetsanpassning av busshål

  • (14) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

    15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

  • (15) Gotland - Löjtnanten 2

    12 mkr - Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotla

  • (16) Gotland - Ramavtal, allmänna byggarbeten

    10 mkr - Ramavtal avseende allmänna byggarbet

  • (17) Gotland - Visby Mullvaden

    10 mkr - Tillbyggnad av flerbostadshus i Visb

  • (18) Gotland - Dillen

    8 mkr - Utvändigt underhåll av flerbostadshu

  • (19) Gotland - Gnisvärd, etapp 3

    8 mkr - Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, e

  • (20) Gotland - A7-området

    7.5 mkr - Anläggande av gång- och cykelvägar p

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

  • Arriba Byggnads AB

    10-20%
  • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

    10-20%
  • Wisab Bygg AB

    10-20%
  • AB Gotlandshem

    5-10%
  • Trafikverket Region Stockholm

    5-10%Bygg AB

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

  • Gotland

    100%