Lokaler

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - Visby lasarett

  22.8 mkr - Om- och nybyggnad av reservkraft vid

 • (2) Gotland - Lidl

  22.5 mkr - Nybyggnad av affärshus i Visby

 • (3) Gotland - Löjtnanten 2

  12 mkr - Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotla d av förskola i Tofta på Got

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  30-40%
 • Åkes Bilvård

  10-20%
 • Lidl Sverige KB

  10-20%
 • Donners Hotell

  5-10%
 • Fåröhus HB

  5-10%
 • Kåcu AB

  5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%