Lokaler

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - Lidl VISBY SVARVEN 3

  22.5 mkr - Nybyggnad av affärshus i Visby

 • (3) Gotland - Löjtnanten 2

  12 mkr - Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotla d av förskola i Tofta på Got

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Lidl Sverige KB

  >50%
 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  10-20%
 • Åkes Bilvård

  5-10%
 • Donners Hotell

  5-10%
 • Max Burgers AB

  5-10%Kåcu AB

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%