Bostäder

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - kv Kaptenen

  40 mkr - Nybyggnad av enbostadshus och radhus

 • (2) Gotland - kv Brodösen

  35 mkr - Nybyggnad av småhus i Terra Nova

 • (3) Gotland - Seniorvillor

  30 mkr - Nybyggnad av seniorvillor i Visby

 • (4) Gotland - Höken 1

  19.5 mkr - Förtätning av bostadsområde i Visby

 • (5) Gotland - Åhlénshuset

  17.5 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby

 • (6) Gotland - Bunge kronhagen 3:2

  17.5 mkr - Ombyggnad av flerbostadshus i Gotlan

 • (7) Gotland - Brf Claudelinska huset

  15 mkr - Ombyggnad av fastighet & nybyggnad a

 • (8) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

  15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

 • (9) Gotland - Ramavtal, allmänna byggarbeten

  10 mkr - Ramavtal avseende allmänna byggarbet

 • (10) Gotland - Visby Mullvaden

  10 mkr - Tillbyggnad av flerbostadshus i Visb

 • (11) Gotland - Dillen

  8 mkr - Utvändigt underhåll av flerbostadshu 2

 • (13) Gotland - Visbyhus nr 15 Eken 13

  15 mkr - Stambyte & badrumsrenovering i flerb

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Arriba Byggnads AB

  20-30%
 • Wisab Bygg AB

  20-30%
 • AB Gotlandshem

  10-20%
 • Eurocontact Comfort Home AB

  5-10%
 • Seniorer Hus & Hem SHH AB

  5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%