Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - Gotlands län, beläggning grupp

  35 mkr - Underhållsbeläggning tank i Gotlands

 • (2) Gotland - Visby Hamn

  35 mkr - Nybyggnad av elanslutning vid färjel

 • (3) Gotland - Silte - Eksta

  17 mkr - Ny överföringsledning mellan Silte -

 • (4) Gotland - Busshållplatser Gotland

  15 mkr - Tillgänglighetsanpassning av busshål

 • (5) Gotland - Gnisvärd, etapp 3

  8 mkr - Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, e

 • (6) Gotland - A7-området

  7.5 mkr - Anläggande av gång- och cykelvägar p ssevik

 • (7) Gotland - A7-fältet, etapp 2

  11 mkr - Exploatering för nytt bostadsområde

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  >50%
 • Trafikverket Region Stockholm

  30-40%
 • Aarsleff AB

  1-5%
 • Fortifikationsverket FO Övre Norrland

  1-5%
 • Swedavia AB

  1-5%h fastighetsförvaltning

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%