Totalt

Nyckeltal för länet (Västra Götaland) (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)          Bygglov bostäder (antal)
2015: 6514                                      2015:7644
2016: 8602                                      2016:9635
2017: 8673                                      2017:11641
2018 H1:5355                                 2018 H1:5456

 

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Göteborg - Olskroken Entreprenad Olskroke

  2 600 mkr - Om- och nybyggnad av spårsystem Olsk

 • (2) Mölndal - Forsåkersområdet (fd Papyrus)

  2 500 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och verk

 • (3) Göteborg - Korsvägen Entreprenad E05 Kors

  2 500 mkr - Västlänken station Korsvägen

 • (4) Göteborg - Västlänken Entreprenad E2 Cent

  2 500 mkr - Nybyggnad av tågtunnel och station C

 • (5) Göteborg - Station Haga Entreprenad E04 H

  2 300 mkr - Nybyggnad av station Haga samt tunne

 • (6) Göteborg - Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan

  1 300 mkr - Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel

 • (7) Göteborg - Högsbo Specialistsjukhus

  1000 mkr - Nybyggnad av specialistsjukhus i Hög

 • (8) Göteborg - Järnvågsgatan, vid Terminalen

  1000 mkr - Nybyggnad av kontor i Göteborg

 • (9) Göteborg - Sahlgrenska Life

  1000 mkr - Nybyggnad av forskning, vård och utb

 • (10) Göteborg - Sahlgrenska/Laboratoriebyggnad

  600 mkr - Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska

 • (11) Göteborg - Göteborgs Hamn Rödjan

  500 mkr - Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg

 • (12) Göteborg - Karlastaden

  500 mkr - Nybyggnad av bostäder i Göteborg

 • (13) Kungsbacka - Lindens Park, Aranäs etapp 3

  500 mkr - Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kung

 • (14) Göteborg - Tändstickan 4

  500 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Götebo

 • (15) Ale - Emylund Svenstorp 1:92 mfl

  450 mkr - Nybyggnad av enbostadshus och flerbo

 • (16) Göteborg - söder om Fredriksdalsgatan

  450 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kro

 • (17) Kungsbacka - Voxlöv

  450 mkr - Nybyggnad av bostäder i Voxlöv

 • (18) Kungsbacka - Söderstaden, Aranäs etapp 3

  400 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och p-hu

 • (19) Göteborg - vid Toredammen

  400 mkr - Ny- och påbyggnad av flerbostadhus m

 • (20) Lerum - Inom Lerums kommun

  375 mkr - Nybyggnad av bostäder i Lerum

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Väst

  10-20%
 • SERNEKE Bygg AB

  5-10%
 • Framtiden Byggutveckling AB

  1-5%
 • Platzer Fastigheter AB

  1-5%
 • Skanska

  1-5%kanska

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Göteborg

  76%
 • Kungsbacka

  5%
 • Mölndal

  5%
 • Kungälv

  4%
 • Ale

  2%
 • Alingsås

  2%
 • Härryda

  1%
 • Lerum

  1%
 • Partille

  1%
 • Stenungsund

  1%
 • Tjörn

  1%
 • Vårgårda

  1%
 • Lilla Edet

  0%
 • Öckerö

  0%