Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)         Bygglov bostäder (antal)
2015: 216                                  2015:328                                 
2016: 300                                  2016:457
2017K1-3: 397                          2017K1-3:445


De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Karlskrona - World Trade Center

  1 500 mkr - Nybyggnad av kontor, bostäder m m, P

 • (2) Ronneby - kv Kilen

  500 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneb

 • (3) Karlskrona - Byggnad 02-46, Mikrobiologen

  400 mkr - Nybyggnad av sjukhuslokaler vid Blek

 • (4) Karlskrona - Idrotts- och eventarena vid Ös

  300 mkr - Nybyggnad av idrotts- och eventarena

 • (5) Karlshamn - Östra Piren, etapp 5

  300 mkr - Nybyggnad av företagslokaler i Karls

 • (6) Karlskrona - Kihlströmskaj Björkholmen

  220 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (7) Karlskrona - Brandstation, Oskarsvärn Karls

  120 mkr - Nybyggnad av brandstation i Karlskro

 • (8) Karlskrona - Utsikten

  120 mkr - Nybyggnad av Boklok-lägenheter i Kar

 • (9) Ronneby - Kv Kilen, norra delen

  80 mkr - Nybyggnad av bostäder i Ronneby

 • (10) Ronneby - Blekinge folkhögskola

  50 mkr - Om- och nybyggnad vid folkhögskola i

 • (11) Karlshamn - Bryggeritomten

  40 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Karls

 • (12) Karlskrona - Garvaren ET1, Pantarholmen

  40 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus på Panta

 • (13) Karlskrona - Hejans Lycka, etapp 1 Fredriks

  40 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (14) Karlshamn - Mörrums förskola Mörrum 73:1

  40 mkr - Nybyggnad av förskola i Mörrum

 • (15) Sölvesborg - Nogersunds företagsområde Skön

  40 mkr - Nybyggnad av industri, kontor o lage

 • (16) Karlshamn - Ny förskola

  40 mkr - Nybyggnad av förskola i Karlshamn

 • (17) Karlskrona - Torsnäs Torstäva 13:25

  40 mkr - Nytt exploateringsområde för villor

 • (18) Sölvesborg - Tusenskönan, Sabo Kombohus, et

  40 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Sölves

 • (19) Karlskrona - Västerudd, sydvästra Trossö

  40 mkr - Uppförande av ny kontorsbyggnad i Ka

 • (20) Karlshamn - Vägga Norr

  38 mkr - Nybyggnad av rackethall och parkerin

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Syd Lokalkontor Malmö

  10-20%
 • Karlshamns kommun

  5-10%
 • Karlskrona kommun

  5-10%
 • Landstinget Blekinge

  1-5%
 • Skanska

  1-5%mun

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Karlskrona

  51%
 • Ronneby

  23%
 • Karlshamn

  15%
 • Sölvesborg

  8%
 • Olofström

  3%%