Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB)

Påbörjade bostäder (antal)         Bygglov bostäder (antal)
2015: 215                                      2015:245                                 
2016: 299                                      2016:384
2017: 467                                      2017:504
2018 H1:68                                    2018 H1:295


De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Sölvesborg - Inre hamnen, Lokstallet 1 Måse

  2 000 mkr - Ny stadsdel med bostäder, kontor, ho

 • (2) Karlskrona - Sjukhusområdet Karlskrona

  1 300 mkr - Nybyggnad för operation, akut mm i K

 • (3) Ronneby - kv Kilen

  500 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneb

 • (4) Karlskrona - Byggnad 02-46, Mikrobiologen

  400 mkr - Nybyggnad av sjukhuslokaler vid Blek

 • (5) Karlshamn - Östra Piren, etapp 5

  300 mkr - Nybyggnad av företagslokaler i Karls

 • (6) Karlskrona - Kihlströmskaj Björkholmen

  220 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (7) Karlshamn - Gullbergslyckan, Sjölyckan, et

  160 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlshamn et

 • (8) Karlshamn - Kultur- o. bibliotekshus

  150 mkr - Nybyggnad av kultur- och biblioteksh

 • (9) Karlskrona - Lyckebyskolan g:a

  125 mkr - Om- eller nybyggnad av bostäder i Ly

 • (10) Karlskrona - Blå Port Ingenjören 4, Boläge

  120 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsk

 • (11) Ronneby - Kv Kilen, norra delen

  80 mkr - Nybyggnad av bostäder i Ronneby

 • (12) Ronneby - Blekinge folkhögskola

  50 mkr - Om- och nybyggnad vid folkhögskola i

 • (13) Karlshamn - Bryggeritomten

  40 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Karls

 • (14) Karlskrona - Garvaren ET1, Pantarholmen

  40 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus på Panta

 • (15) Karlskrona - Hejans Lycka, etapp 1 Fredriks

  40 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (16) Karlshamn - Mörrums förskola Mörrum 73:1

  40 mkr - Nybyggnad av förskola i Mörrum

 • (17) Karlskrona - Västerudd, sydvästra Trossö

  40 mkr - Uppförande av ny kontorsbyggnad i Ka

 • (18) Karlshamn - Vägga Norr

  38 mkr - Nybyggnad av rackethall och parkerin

 • (19) Karlskrona - Österleden

  36 mkr - Utökade körfält på österleden i Karl

 • (20) Karlskrona - Påldäck/Bro

  35 mkr - Utredning gällande åtgärdsalternativ

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Karlshamns kommun

  5-10%
 • Karlshamnsfastigheter AB

  5-10%
 • Landstinget Blekinge

  5-10%
 • Brinova Fastigheter AB

  1-5%
 • Karlskrona kommun

  1-5%5%mun

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Karlskrona

  56%
 • Karlshamn

  19%
 • Ronneby

  16%
 • Sölvesborg

  7%
 • Olofström

  1%%