Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB, BI)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)                                         
2016: 298                                                  2016: 383                                     
2017: 449                                                  2017: 499                                    
2018: 669                                                  2018: 882                                     

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Ronneby - kv Kilen

  500 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneb

 • (2) Karlskrona - Byggnad 02-46, Mikrobiologen

  330 mkr - Nybyggnad av sjukhuslokaler vid Blek

 • (3) Karlshamn - Östra Piren, etapp 5

  300 mkr - Nybyggnad av företagslokaler i Karls

 • (4) Ronneby - Kv. Svarven

  135 mkr - Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby

 • (5) Karlskrona - Kilströmskaj

  130 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (6) Ronneby - Kv. Kilen södra delen

  130 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneb

 • (7) Karlskrona - Rödeby centrum

  110 mkr - Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karl

 • (8) Karlskrona - Blå Port Ingenjören 4, Boläge

  90 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsk

 • (9) Ronneby - Kv Kilen del av

  90 mkr - Nybyggnad av bostäder i Ronneby

 • (10) Karlskrona - Villa Fehr Västra Nättraby 6:9

  60 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (11) Karlshamn - Bryggeritomten

  40 mkr - Nybyggnad av hyreslägenheter i Karls

 • (12) Ronneby - Droppemåla

  40 mkr - Nybyggnad av enbostadshus i Ronneby

 • (13) Ronneby - Ekenäs, Söder om vägen

  40 mkr - Nytt markområde för bostadsbyggande

 • (14) Karlskrona - Hejans Lycka, etapp 1

  40 mkr - Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

 • (15) Karlskrona - Lyckeby förskola, Rosenhill

  40 mkr - Nybyggnad av förskola i Karlskrona

 • (16) Karlshamn - Mörrums förskola

  40 mkr - Nybyggnad av förskola i Mörrum

 • (17) Sölvesborg - Nogersunds företagsområde

  40 mkr - Nybyggnad av industri, kontor o lage

 • (18) Karlskrona - Ramdala

  40 mkr - Nya lokaler för skolverksamhet i Ram

 • (19) Karlskrona - Västerudd, sydvästra Trossö

  40 mkr - Uppförande av ny kontorsbyggnad i Ka

 • (20) Karlshamn - Vägga Norr

  38 mkr - Nybyggnad av rackethall och parkerin en i Karl

 • (20) Karlskrona - Påldäck/Bro

  35 mkr - Utredning gällande åtgärdsalternativ

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Solixx utvecklings AB

  20-30%
 • Karlshamns kommun

  5-10%
 • Karlskrona kommun

  5-10%
 • Landstinget Blekinge

  5-10%
 • Brinova Fastigheter AB

  1-5%%5%mun

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Karlskrona

  41%
 • Sölvesborg

  28%
 • Ronneby

  15%
 • Karlshamn

  14%
 • Olofström

  2%