Lokaler

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
  • (1) Karlshamn - Östra Piren, etapp 5

    300 mkr - Nybyggnad av företagslokaler i Karls

  • (2) Ronneby - Snäckebacksskolan

    200 mkr - Rivning, om- och tillbyggnad av skol

  • (3) Karlskrona - Kungsplan, Trossö nya vårdcent

    100 mkr - Nybyggnad av vårdcentral i Karlskron

  • (4) Karlshamn - Hasseln 2, Sjölyckan

    50 mkr - Nybyggnad av handelslokaler och bost

  • (5) Karlshamn - Jössarinken Hästaryd 1:2

    50 mkr - Nybyggnad av ishall samt Flyttning a

  • (6) Ronneby - Östra verksamhetsområdet, Östr

    50 mkr - Nytt verksamhetsområde för industri

  • (7) Karlshamn - Väggaskolan, hus A m fl

    45.7 mkr - Ombyggnad av gymnasieskola i Karlsha

  • (8) Karlshamn - Väggaskolan, hus F och H LÄROV

    40.3 mkr - Till-/ombyggnad av gymnasieskola i K ge

  • (9) Karlshamn - Ny förskola

    40 mkr - Nybyggnad av förskola i Karlshamn

  • (10) Karlskrona - Västerudd, sydvästra Trossö

    40 mkr - Uppförande av ny kontorsbyggnad i Ka

  • (11) Karlshamn - Vägga Norr

    38 mkr - Nybyggnad av rackethall och parkerin

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

  • Karlshamns kommun

    20-30%
  • Karlskrona kommun

    10-20%
  • Landstinget Blekinge

    10-20%
  • Brinova Fastigheter AB (publ)

    5-10%
  • Karlshamnsfastigheter AB

    5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

  • Karlskrona

    37%
  • Ronneby

    24%
  • Karlshamn

    22%
  • Sölvesborg

    13%
  • Olofström

    4%