Totalt

Nyckeltal för länet (Källa:SCB, BI)  

Påbörjade bostäder (antal)                 Bygglov bostäder (antal)          
2016: 2 915                                            2016: 2 731                                
2017: 1 886                                            2017: 1 675                                
2018: 1 034                                            2018: 1 372
2019: H1: 625 (+64%)                            2019: H1: 1 155 (+280%)                                                         

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Örebro - Södra Ladugårdsängen, etapp 3

  750 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

 • (2) Örebro - Södra Ladugårdsängen, etapp 4A

  300 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

 • (3) Laxå - Tottsjömo

  70 mkr - Nybyggnad av villaområde i Laxå

 • (4) Lekeberg - Del av Vreta bytomt Hidinge-La

  60 mkr - Nybyggnad av bostäder i Fjugesta

 • (5) Lindesberg - Norra stadskärnan Heden 1:11

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och hand

 • (6) Karlskoga - Aggerudsviken

  55 mkr - Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken,

 • (7) Nora - Åkerby Herrgård

  55 mkr - Nybyggnad av radhus i Nora

 • (8) Hallsberg - Brunnskulleleden

  50 mkr - Nybyggnad av viadukt eller tunnel i

 • (9) Örebro - Kv. Piloten 7

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

 • (10) Lekeberg - Wasa-området, etapp 2

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Fjuges

 • (11) Lekeberg - Torghuset del av Fjugesta 2:34

  46.5 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Fjuges

 • (12) Askersund - Åsbro strand del av Åsbro 1:17

  45 mkr - Nybyggnad av villaområde i Åsbro

 • (13) Kumla - Spannremmen, etapp 1

  45 mkr - Nybyggnad av äldreboende i Kumla

 • (14) Degerfors - Degerfors vattenverk

  40 mkr - Nybyggnad av vattenverk i Degerfors

 • (15) Laxå - Etableringsyta 4 Laxåskogen 1:

  40 mkr - Nybyggnad av handelsområde i Laxå

 • (16) Lekeberg - Torghuset, Wasaområdet

  40 mkr - Nybyggnad av SABO Kombohus i Fjugest

 • (17) Örebro - Vivallaringen till Lillån

  38 mkr - Nyläggning av vattenledning inom Öre

 • (18) Nora - Åkerby Herrgård

  35 mkr - Nybyggnad av seniorbostäder i Nora

 • (19) Askersund - Åsbro strand del av Åsbro 1:17

  35 mkr - Nybyggnad av äldreboende i Åsbro

 • (20) Örebro - Brunnsparken Nikolai 3:117 mfl

  35 mkr - Område för ombyggnad av handel i Öre av flerbostadshus i Lindes

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Törsjö Logistik AB

  10-20%
 • BJC Bostad Örebro c/o BJC fghutv

  1-5%
 • Fastigheter i Linde AB

  1-5%
 • Futurum Fastigheter i Örebro AB

  1-5%
 • Örebro kommun

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Örebro

  63%
 • Lekeberg

  7%
 • Lindesberg

  7%
 • Askersund

  4%
 • Hallsberg

  4%
 • Karlskoga

  4%
 • Kumla

  4%
 • Nora

  3%
 • Laxå

  2%
 • Degerfors

  1%
 • Hällefors

  1%
 • Ljusnarsberg

  1%%