Nyheter

 • Byggkonjunkturen kyls ner

  2018-03-22

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. Högkonjunkturen i svensk ekonomi svalnar till följd av en svag utveckling för bruttoinvesteringarna. Det är bygginvesteringarnas hastiga inbromsning som dämpar tillväxten i ekonomin. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar under 2019. Ökade anläggningsinvesteringar är dock en positiv motvikt, men sammantaget avslutas högkonjunkturen inom byggindustrin nästa år. Totalt sett ökar investeringarna med 2 procent i år för att vända ner och minska med 3 procent nästa år. Se regional utblick.

   

 • Fortsatt het byggkonjunktur

  2017-10-18

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. Bedömningarna gjordes på BIs lokalkontor under september månad. Högkonjunkturen i svensk ekonomi fortsätter, dock dämpas tillväxttakten nästa år av en svagare bruttoinvesteringsutveckling. Det är bygginvesteringarnas kraftiga uppgång som försvagas eftersom bostadsproduktionen vänder ner samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar. Ökade anläggningsinvesteringar ger däremot ett positiv bidrag och högkonjunkturen fortsätter även under 2018. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 12 procent 2017 och 4 procent 2018. Se regional utblick

   

 • Byggkonjunkturen hamrar sig fast

  2017-03-29

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan. Även bygginvesteringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner 2018. Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och högkonjunkturen fortsätter därmed inom byggindustrin. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 8 procent 2017 och 1 procent 2018. Se regional utblick

 • Stark byggkonjunktur i en allt svagare omvärld

  2016-10-19

  I Sverige bromsar den ekonomiska tillväxten in, men ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar ser till att byggindustrin går starkt. Bostadsinvesteringarna stiger därför kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017. Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Både det kommersiella och det offentliga byggandet driver uppgången på lokalsidan, medan byggandet av framför allt vägar bidrar till ökade anläggningsinvesteringar under 2017. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 9 procent i år och med 3 procent nästa år. Se regional utblick.

   

 • Mjuklandning för byggkonjunkturen

  2016-02-24

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. De gjordes under januari månad på Sveriges Byggindustriers lokalkontor. Svensk ekonomi är på väg in i en högkonjunktur. Den blir dock kortvarig eftersom världsekonomin går fortsatt trögt. Bygginvesteringarnas kraftiga uppgång dämpas under prognosperioden eftersom bostadsproduktionen minskar. Stigande offentliga lokal- och anläggningsinvesteringar stöttar dock utvecklingen under nästa år. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 9 procent 2015, 4 procent 2016 och 1 procent 2017. Se regional utblick. 

Sida 1/5 »