Nyheter

 • Mjuklandning för byggkonjunkturen

  2016-02-24

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. De gjordes under januari månad på Sveriges Byggindustriers lokalkontor. Svensk ekonomi är på väg in i en högkonjunktur. Den blir dock kortvarig eftersom världsekonomin går fortsatt trögt. Bygginvesteringarnas kraftiga uppgång dämpas under prognosperioden eftersom bostadsproduktionen minskar. Stigande offentliga lokal- och anläggningsinvesteringar stöttar dock utvecklingen under nästa år. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 9 procent 2015, 4 procent 2016 och 1 procent 2017. Se regional utblick. 

 • Robust byggkonjunktur

  2015-10-21

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under september månad. En stabil ekonomisk utveckling i Sverige ger robusta förutsättningar för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2015-2016 tack vare innevarande års höga nyproduktionstakt. Uppgången på byggmarknaden är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Både det kommersiella som det offentliga byggandet driver uppgången på lokalsidan, medan infrastrukturbyggandet bidrar till ökade anläggningsinvesteringar under 2016. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 8 procent 2015 och 3 procent 2016. Se regional utblick.

 • Byggindustri på högvarv

  2015-02-25

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under januari månad. Motorn i svensk ekonomi hushållen får byggindustrin gå upp i högvarv. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men  uppgången på byggmarknaden sker på bred front i år. Nästa år dämpas dock utvecklingen när både bostads- och anläggningsmarknaden bromsar in. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 8 procent 2015 och 1 procent 2016. Se regional utblick.

 • Uppsving för byggindustrin

  2014-10-22

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under september månad. En förbättrad konsumtionstillväxt i Sverige ger byggindustrin ett rejält uppsving. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2014-2015 tack vare innevarnade års höga nyproduktionstakt. Uppgången på byggmarknaden är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Fastighetsbolagen driver uppgången på lokalsidan medan infrastrukturbyggandet bidrar till ökningen i anläggningssektorn under 2015. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 11 procent 2014 och med 4 procent 2015. Se regional utblick.

 • Byggindustrin mot nya höjder

  2014-02-19

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under januari månad. En begynnande tempoökning i svensk ekonomi bidrar till att höja tempraturen i byggindustrin under 2014-2015. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden sker på bred front både i år och nästa år. Utöver bostadsbyggandet kommer även infrastrukturinvesteringarna bli en stark motor för tillväxten nästa år. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 5 procent 2014 och 2 procent 2015. Se regional utblick.

Sida 1/5 > | >