Nyheter

 • Kluven byggkonjunktur

  2018-10-24

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. Bedömningarna gjordes på BIs lokalkontor under september månad. Högkonjunkturen består ännu en tid men har passerat toppen och övergått i en avmattningsfas. Globalt dämpas tillväxten av handelskrig och stigande räntor. Här hemma råder politisk instabilitet samtidigt som en kraftig nedgång i produktionen av nya bostäder drar ner tillväxten i svensk ekonomi. Anledningen till att bostadsbyggandet faller är främst de omfattande kreditrestriktioner som införts de senaste åren och som påverkar såväl företag som enskilda hushåll. Samtidigt fortsätter byggandet av både lokaler och anläggningar att öka och med en så kluven byggmarknad blir den sammantagna utvecklingen medioker trots goda förutsättningar. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 2 procent 2018 och minskar med 3 procent 2019. Se regional utblick


 • Byggkonjunkturen kyls ner

  2018-03-22

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. Högkonjunkturen i svensk ekonomi svalnar till följd av en svag utveckling för bruttoinvesteringarna. Det är bygginvesteringarnas hastiga inbromsning som dämpar tillväxten i ekonomin. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar under 2019. Ökade anläggningsinvesteringar är dock en positiv motvikt, men sammantaget avslutas högkonjunkturen inom byggindustrin nästa år. Totalt sett ökar investeringarna med 2 procent i år för att vända ner och minska med 3 procent nästa år. Se regional utblick.

   

 • Fortsatt het byggkonjunktur

  2017-10-18

  Höstens regionala prognoser är nu publicerade. Bedömningarna gjordes på BIs lokalkontor under september månad. Högkonjunkturen i svensk ekonomi fortsätter, dock dämpas tillväxttakten nästa år av en svagare bruttoinvesteringsutveckling. Det är bygginvesteringarnas kraftiga uppgång som försvagas eftersom bostadsproduktionen vänder ner samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar. Ökade anläggningsinvesteringar ger däremot ett positiv bidrag och högkonjunkturen fortsätter även under 2018. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 12 procent 2017 och 4 procent 2018. Se regional utblick

   

 • Byggkonjunkturen hamrar sig fast

  2017-03-29

  Vårens regionala prognoser är nu publicerade. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan. Även bygginvesteringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner 2018. Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och högkonjunkturen fortsätter därmed inom byggindustrin. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 8 procent 2017 och 1 procent 2018. Se regional utblick

 • Stark byggkonjunktur i en allt svagare omvärld

  2016-10-19

  I Sverige bromsar den ekonomiska tillväxten in, men ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar ser till att byggindustrin går starkt. Bostadsinvesteringarna stiger därför kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017. Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Både det kommersiella och det offentliga byggandet driver uppgången på lokalsidan, medan byggandet av framför allt vägar bidrar till ökade anläggningsinvesteringar under 2017. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 9 procent i år och med 3 procent nästa år. Se regional utblick.

   

Sida 1/6 »